اخبار انجمنعضویت قطعی رشته ارتوز و پروتز در نظام پزشکی

در جلسه مورخ 23 آبان ماه 1390 که در سازمان نظام پزشکی برگزار گردید با زحمات خاص جناب آقای دکتر ابراهیمی، تلاش‌ جناب آقای دکتر کامیاب، آقای کاشانی و آقای سعیدی سرانجام رشته ارتوز و پروتز به طور قطعی در سازمان نظام پزشکی عضویت یافت.

این موفقیت را به همه اعضای رشته ارتوز و پروتز ایران تبریک می‌گوئیم. اطلاعات بیشتر و مراحل ثبت نام را در بزودی در سایت انجمن و خبرنامه انجمن خواهیم آورد.

AWT IMAGE