اخبار انجمنجلسه نشست با کارشناسان ارتوز و پروتز

جلسه نشست با کارشناسان ارتوز و پروتز در تاریخ 26 تیرماه 93 در سالن اجتماعات مرکز جامع توانبخشی هلال احمر با حضور جمعی از اعضای رشته ارتوز و پروتز شاغل در بخش خصوصی و دولتی از ساعت 9:30 صبح تا 15:30 برگزار گردید.

اعضای حاضر در جلسه  آقایان رضا  وهاب کاشانی، عقیل  اسدی، سید احمد خادم، علیرضا  واصف نیا، بهنام اقدامیان، شهرام جباری، حمید رضا پور، شهرام عبادالهی، رضا خداقلی، هومن بهرامیان، احمد  یگانه، محمد کفیلی، حسین شیرین، مجید منوچهری، فرهاد رضایی، محمود رعیتی، سید علی قاسمی، عباس سلیمی، مبین عابدیان، علی  صمدی جانباز، مهران کاظمی، منوچهر زمانی، سالار اسبقی، سید محمد موسوی، خالد  گردهانی، خسرو قندهاری، محمد حسین توکلی، کیا هدایت راد، حمید پژم، مجتیی جعفریان، عباس  برفه ای، غلام عباس بیگی نژاد، احمد  اکرمی، سهراب کاظمی، دکتر محمود بهرامی‌زاده و خانم‌ها معصومه نخعی، الهام  اسفندیاری، نسرین سیار، نهضت قنبرزاده،  صدیقه ملک محمدی، سمانه غلامی، سمیرا حسن پور، بهناز توکلی
این نشست با هدف بررسی نیازهای و الویت‌های جامعه ارتوز و پروتز تشکیل گردید.

.

تمامی اعضای حاضر درجلسه دیدگاه‌های خود را در خصوص اولویت‌ها و نیازهای جامعه ارتوز و پروتز بیان نمودند.
موارد ذیل به عنوان اولویت جامعه ارتوز و پروتز مورد توافق اعضای حاضر درجلسه قرار گرفت.
1. استانداردسازی خدمات ارتوز و پروتز
2. تهیه مکان فیزیکی برای دفتر انجمن
3. تهیه تعرفه براساس شاخص استاندارد خدمات ارتوز و پروتز
4. پیگیری امور بیمه

.
با توجه به اینکه جهت تامین تعرفه و پیگیری امور بیمه نیاز به استانداردسازی خدمات ارتوز و پروتز می باشد همه اعضای حاضر درجلسه متفق القول ضرورت پیگیری امور استانداردسازی خدمات را با تامین هزینه اجرایی آن در اولویت اول قرار دادند.
همچنین جهت پیگیری کلیه امور رشته ارتوز و پروتز از طریق  انجمن که به عنوان مرجع مورد پذیرش وزارت بهداشت، نظام پزشکی و جامعه پزشکی و سایر سازمانها و ادارات می‌باشد، ضرورت نیاز به مکان فیزیکی ثابت جهت امور دفتری و اجرایی رشته از طریق انجمن و استخدام پرسنل اجرایی مورد تایید قرارگرفت.

بر همین اساس بنا براولویت، دو کارگروه جهت پیگیری دو اولویت اول تشکیل گردید.
داوطلبان پیگیری امور کارگروه استاندارسازی خدمات ارتوز و پروتز عبارتند از:
جناب آقای سید احمد خادم، جناب آقای بهنام اقدامیان، جناب آقای مجید منوچهری، جناب آقای علیرضا واصف نیا، جناب آقای محمود رعیتی، جناب آقای حمید پژم، جناب آقای فرهاد رضایی، سرکارخانم صدیقه ملک محمدی
مصوب گردید اعضای کارگروه تا 6 مرداد 93 موارد و مراحل مورد نیاز جهت انجام استانداردسازی خدمات ارتوز و پروتز را تهیه و هزینه مورد نیاز جهت انجام مراحل ذکرشده را برآورد نمایند تا براساس آن اعضای رشته ارتوز و پروتز چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی هزینه برآورد شده را تامین نمایند.

.

داوطلبان پیگیری امور تهیه مکان فیزیکی دفتر انجمن عبارتند از:
جناب آقای رضا وهاب کاشانی
جناب آقای شهرام عبادالهی
جناب آقای امیرسالار اسبقی
جناب آقای محمدحسین توکلی
جناب آقای حمید رضاپور
مصوب گردید اعضای کارگروه تا 6 مرداد 93 مکان‌های مناسب برای دفتر انجمن بررسی و به هیات مدیره اعلام گردد به تا براساس آن اعضای رشته ارتوز و پروتز چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی هزینه برآورد شده را تامین نمایند.