اطلاعیه‌هااطلاعیه در خصوص تسهیلات اعضای انجمن

اطلاعیه مهم
اعضای محترم انجمن جهت استفاده از تسهیلات ثبت نام در کنگره، کارگاهها و سمینارهای آموزشی، شرکت درمجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، می بایست حق عضویت خود را تا پایان سال 1393 پرداخت نموده باشند.

جهت آگاهی از وضعیت عضویت خود می‌توانید اینجا را ببینید.
درصورتی که تاکنون عضو انجمن نبوده‌اید اینجا را کلیک نمائید.

علاوه بر امکان پرداخت آنلاین حق عضویت می‌توانید مبلغ هزینه ثبت نام را به حساب انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران واریز نمائید.

- حساب جاری به شماره 0102033027009 به نام انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران نزد بانک صادرات شعبه مقدس اردبیلی کد 1911

- حساب شماره 4734355930 به نام انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران نزد بانک ملت شعبه ولنجک کد 65417