اخبار انجمناطلاعیه انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره انجمن علمی ارتوز پروتز ایران

اطلاعیه

انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره انجمن علمی ارتوز پروتز ایران

با توجه به اتمام دوره هیات مدیره انجمن علمی ارتوز پروتز ایران در آبان ماه ۱۳۹۶ و قبول زحمت کمیته محترم انتخابات انجمن بنابر ابلاغیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به اطلاع اعضای محترم می رساند شهریور ماه ۹۶ انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

از اعضای محترم هیات علمی، پیشکسوتان گرامی و صاحب نظران ارجمند عضو انجمن علمی ارتور پروتز ایران درخواست می گردد در صورت تمایل به عنوان کاندیدای هیات مدیره و بازرس انجمن مطابق با  آیین نامه مندرج در سایت رزومه خود را آماده و در زمانی که متعاقبا اعلام میگردد از طریق فرم الکترونیک در سایت انجمن ارسال فرمایند. بدیهی است در معیت نماینده محترم وزارت بهداشت، کمیته انتخابات انجمن،  مراتب را بررسی و نتایج را به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند.

ضروریست تمامی اعضای انجمن اعم از کاندیداهای محترم و رای دهندگان گرامی در سایت www.ima-net.ir به عنوان عضو انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران ثبت نام نمایند. (نحوه عضویت در سایت)

اعضای کمیته انتخابات انجمن سرکار خانم بهشید فرهمند،  جناب آقای کیوان شمس، جناب آقای دکتر مختار عراضپور و جناب آقای دکتر امینیان ( بازرس انجمن)، جناب آقای محمد علی میرکمالی( دبیر انجمن ) و نماینده محترم وزارت بهداشت

آیین نامه انتخابات

فرم سوابق علمی - اجرایی (رزومه)

فرم برنامه پیشنهادی

راهنمای شرکت در انتخابات