اخبار انجمنپیام تسلیت انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران به مناسبت درگذشت استاد علی اکبر کاملی

تنها اوست که پایدار است...

.
استاد علی اکبر کاملی، اسوه اخلاق مداری و انسانیت، که با معصومیت سالهای زیادی را خدمت رسان جامعه، تسکین دهنده روح و جسم دردمندان و خاطره انگیز و شفاف ساز روح دانشجویان بودند، به لقا الله پیوستند.
.
تقدیر پروردگار میلاد دومی را برایشان رقم زد، روح بزرگ استاد قرین رحمت پروردگار خواهد بود.
.
درگذشت استاد علی اکبر کاملی را به خانواده محترم ایشان و به جامعه توانبخشی بخصوص جامعه ارتوز و پروتز تسلیت عرض می نماییم.
.
قطعا فقدان آن استاد بی نظیر سخت و سنگین خواهد بود.
.
هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران