خدمات ارتوز و پروتز

گاهی برایتان اتفاق افتاده که کسی را می بینید که دست یا پای مصنوعی دارد. یا پیرمردی که به خاطر درد در زانو، زانو بندی را به پای خود بسته است. این دو مقوله در یک رشته به نام ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی) مورد بررسی علمی قرار میگیرد.

پروتز اندام تحتانی​

پروتزهای اندام تحتانی به پروتزهایی اطلاق میشود که در ناحیه پایینی بدن بیمار استفاده میگردند. این پروتزها برای بیمارانی با قطع عضو یک‌طرفه یا دوطرفه از ناحیه پا، مچ پا، زیر زانو، روی زانو، ران و لگن یا کمر تجویز میگردند

پروتز اندام فوقانی

قطع عضو اندام‌های فوقانی بر اساس محلی که این عارضه رخ می‌‌دهد تعریف می‌‌شود. برخی از بیماران به صورت مادرزادی فاقد یک عضو هستند که می‌‌توان بر اساس موضعی که نقص عضو شده است تجهیزات پروتز را در اختیار آنها قرار داد.

ارتوز اندام فوقانی

بازو، آرنج، مچ دست و دست طراحی شده‌اند و برای تامین نیازهای مختلف از تثبیت تا بی‌حرکت نگه داشتن به کار برده می‌شوند. ارتزهای اندام فوقانی به سه دسته اصلی ارتزهای نرم بالاتنه، ارتزهای وضعیتی بالاتنه و ارتزهای شکستگی بالاتنه تقسیم می‌شوند

پروتز زیبایی

پروتز زیبایی که به آن ترمیم سیلیکون سفارشی گفته می شود. به‌طور کلی پروتز یعنی عضوی مصنوعی که در راستای بهبود عملکرد یا اصلاح زیبایی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از پروتزها تنها جنبه زیبایی دارند و بدون هیچ گونه تحرکی، تنها جهت اصلاح ظاهر اندام از دست رفته استفاده می شوند.

ارتوز اندام تحتانی

مفاصل ران و به طور کلی اندام‌های تحتانی طراحی شده‌اند. این ارتزها معمولا برای هر یک از دلایل زیر مورد استفاده قرار میگیرند. حفاظت از مفصل ملتهب افرادی که اختلالات نورون حرکتی مربوط به قسمت بالا یا پایین بدن خود دارند

ارتوزهای پیش ساخته

ارتز پیش ساخته از روی قالب خاصی ساخته شده است و کاربردهای گسترده ای در انواع بدشکلی ها و بیماری ها دارند.