اخبار و رویدادهادر 27 روستای آذربایجان غربی مرکز توانبخشی تشکیل شد

یوسف رضایی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی گفت: در 27 روستای آذربایجان غربی شورای توانبخشی تشکیل شده است. وی اظهار داشت: شورای توانبخشی در سطح استان آذربایجان غربی فقط در شهرستان ارومیه تشکیل شده و با تشکیل این شورا 648 روستای این شهرستان زیر پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفته است. رضایی تعداد معلولان شناسایی شده در طول اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه را 7 هزار و 428 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 3 هزار معلول زیرپوشش این طرح قرار گرفته‌اند. رضایی خاطرنشان کرد: 180 توانیار سلامت، 14 توانیار اجتماعی، 11 تسهیل‌گر میانی، 59 تسهیل‌گر محلی و 54 روستایار در اجرای این طرح برای معلولان خدمات ارائه کرده‌اند. وی گفت: 2 هزار و 367 معلول جسمی حرکتی در استان وجود دارد که از سازمان بهزیستی استان خدمات دریافت می‌کنند و 25 میلیون ریال اعتبار جهت آموزش دهیاران، تسهیل‌گران میانی و محلی در نظرگرفته شده است. رضایی آموزش خانواده‌های معلول را از جمله برنامه‌های به اجرا درآمده در طول اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه اعلام کرد.

متن کامل خبر