اخبار کنگره‌ها و سمینارهاآغاز بررسی مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره یازدهم

سایت یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران اعلام کرد: بررسی مقالات رسیده به دبیرخانه آغاز گردید.

اخبار کنگره یازدهم را از اینجا پیگیری کنید.