اخبار کنگره‌ها و سمینارهاوبسایت رسمی کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

طرح جدید "وبسایت رسمی کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران" رونمایی شد.

پس از این می‌توانید اخبار کنگره‌های سراسری ارتوز و پروتز ایران را از طریق آدرس www.cong.isaop.ir پیگیری نمائید.