اخبار کنگره‌ها و سمینارهاکارگاه آشنایی با سیستم آنالیز حرکت و تحلیل داده‌ها

گروه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کارگاه آشنایی با سیستم آنالیز حرکت و تحلیل داده‌ها را در 9 و 10 اسفندماه 1393 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار مینماید.

مدرس: مهندس هدی نبوی

تلفن تماس: 22180119-021

AWT IMAGE