اخبار کنگره‌ها و سمینارهاکارگاه خلاقیت و طراحی محصول در پزشکی

گروه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دومین کارگاه  5 روزه خلاقیت و طراحی محصول در پزشکی را در تاریخ های 27 و 28 اردیبهشت ماه و 2 الی 4 خردادماه 94 برگزار می نماید.

با 18 امتیاز بازآموزی برای کارشناسان ارتوز و پروتز و 20 امتیاز بازآموزی برای کارشناسان ارشد

AWT IMAGE