اخبار کنگره‌ها و سمینارهاچاپ مقالات منتخب کنگره در مجله علمی پژوهشی
با استعانت از خداوند حکیم و همکاری خالصانه سردبیر محترم مجله علمی پژوهشی Journal of Rehabilitation Sciences and Research (جناب آقای دکتر محمدتقی کریمی) مقرر گردیده است که 15 مقاله برتر ارائه شده در کنگره در این ژورنال به چاپ برسد. برای چاپ مقالات لازم است متن کامل مقالات(full text) به زبان انگلیسی به ژورنال ارسال شود. ضمنا چاپ مقالات منتخب در ژورنال رایگان خواهد بود. دبیرخانه کنگره رایزنی با دیگر مجلات حوزه توانبخشی را ادامه داده و خبر توافقات جدید را متعاقبا اطلاع رسانی می نماید.
دبیر علمی کنگره
دکتر ابراهیم صادقی