اخبار و رویدادهاراه اندازی وبلاگ انجمن بین المللی ارتز و پروتز ایران

با هدف ارتباط با اعضای انجمن بین المللی ارتز و پروتز و نیز اطلاع رسانی به اعضا در خصوص فعالیت ها و نیز اخبار مرتبط با انجمن وبلاگ خبری انجمن ارتز و پروتز ایران راه اندازی شد. اعضای انجمن و سایر دوستان می توانند برای ارتباط با هیات رئیسه انجمن از طریق این وبلاگ اقدام نمایند.

انجمن بین المللی ارتز و پروتز ایران