مراکز دانشگاهی

دانشگاه ها و موسسات فعال در زمینه ارتز و پروتز در جهان
(دسته بندی دانشگاه ها برحسب حداکثر مدرکی که ارائه می دهند.)

1- مقطع PhD

2- مقطع کارشناسی ارشد Master of Science

3- مقطع کارشناسی  Bachelor of Science
  • ChiangMai University واقع در تایلند
  • Pakistan Institute of Prosthetics & Orthotics Sciences (PIPOS)a واقع در پنجاور، پاکستان
  • Teknikon Pretoria University واقع در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی
  • The University of Texas واقع در دالاس، ایالات متحده