اخبار انجمندعوت از همکاران شاغل در بخش خصوصی
 بدینوسیله از کلیه همکاران شاغل در بخش خصوصی دعوت می‌شود در جلسه روز شنبه مورخ 11/4/90 ساعت 9:30 صبح که در سالن آزادی دانشکده علوم توانبخشی واقع در بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، دانشکده علوم توانبخشی برگزار می شود حضور بهم رسانند.

موضوع جلسه:

- استماع نظرات و پیشنهادها پیرامون انجمن علمی ارتوز و پروتز، کنگره، سمینارها، افزایش کیفیت خدمات ارتوپدی فنی، نشریه و طرح مشکلات و نیازمندیهای بخش خصوصی و تبادل نظر در مورد راه حل‌ها.

- ارائه برنامه‌های انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران جهت آشنایی و کسب نظرات پیشنهادی.

- انتخاب یک یا دو نفر از بین شاغلین در بخش خصوصی جهت کمیته علمی کنگره از طریق اخذ آراء حضار.

انجمن متعاقبا جلسات مشابهی را با اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌های ارائه دهنده ارتوز و پروتز، همکاران شاغل در بخش دولتی و دانشجویان گرامی برگزار خواهد نمود.