اخبار انجمنگزارش جلسه انجمن علمی با همکاران شاغل در بخش خصوصی

اولین جلسه انجمن علمی‌ارتوز و پروتز ایران با همکاران شاغل در بخش خصوصی روز شنبه مورخ11/4/90 ساعت 9:30 صبح در سالن آزادی دانشکده علوم توانبخشی با حضور 40نفر از همکاران شاغل در تهران و شهرستان‌ها برگزار گردید.

در این جلسه پس از خیرمقدم، رئیس هیات مدیره گزارشی درخصوص عملکرد انجمن در دوره دوم، اهداف انجمن و مشکلات موجود ارائه دادند، سپس تمامی حضار درخصوص برگزاری کنگره دهم و مشکلات نظارتی و ساماندهی مراکز خصوصی رشته ارتوز و پروتز نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند. نظرات حضار جهت بررسی ثبت گردید تا در جلسات هیات مدیره بررسی گردد و اقدامات لازم صورت پذیرد.

در راستای پررنگ‌تر شدن حضور بخش خصوصی در برگزاری کنگره و رفع مشکلات موجود، انتخاباتی جهت انتخاب 2 نماینده انجام شد. از بین افراد کاندید، جناب آقای جواد حسینقلی‌پور به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات مدیره انجمن، و جناب آقای علی میرکمالی به عنوان نماینده بخش خصوصی در کمیته علمی دهمین کنگره ارتوز و پروتز انتخاب گردیدند.

در طی این جلسه کارگاه‌های آموزشی جهت به روزرسانی دانش فارغ‌التحصیلان معرفی گردید که با استقبال مواجه گردید.

(جزئیات برگزاری این کارگاه‌ها به زودی اطلاع رسانی‌می‌گردد.)