اخبار انجمنتبریک حضور همکاران آینده

عرض خیر مقدم و تبریک به کلیه عزیزانی که در سال تحصیلی 91-90 به جامعه ارتوز و پروتز پیوسته‌اند.

همچنین آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون برای کلیه کارشناسان ارتوز و پروتز که در رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده‌اند، داریم.

باشد که با همکاری همه عزیزان شاهد تعالی بیشتر رشته ارتوز و پروتز باشیم.