دوفصلنامه انجمنفراخوان دومین دو فصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

 

  فراخوان دومین دو فصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  مهلت ارسال مقالات تا 15 آبان ماه 90

  انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران قصد دارد دومین دو فصلنامه ی تخصصی ارتوز و پروتز را در ابتدای زمستان 90منتشر نماید، از کلیه علاقمندان و صاحبنظران محترم تقاضا می شود مقالات خود را تا 15 آبانماه (در ارتباط با ارتوز،پروتز، دستاوردهای نوین ، خبرهای مرتبط و ...) به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند. امید است با مشارکت فعال شما سطح علمی و جذابیت دومین خبرنامه ارتقاء یابد .

  آدرس الکترونیکی : editor@isaop.ir

  تلفن:‌09358740985

  فرمت قبول مقالات به شرح زیر می باشد:

  · محققان محترم بایستی فایل خلاصه مقالات خود را به فرمت Word نسخه 2003 یا 2007 ارسال نمایند .

  · برای نوشتار فارسی از فونت B Lotus اندازه 14 و برای نوشتار انگلیسی از فونت Times New Roman اندازه 12 استفاده گردد .

  · در نگارش فهرست منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور ( Vancouver Style ) استفاده گردد .

  · فایل عکس به طور جداگانه با فرمت JPEG ارسال گردد.

  · حتی المقدور در متن از لغات فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی در زیرنویس بیان گردد.

  · نام و عنوان نویسنده (یا نویسنده ها به ترتیب مشارکت) به همراه یک عکس اداری از نویسنده اصلی (اختیاری) ارسال گردد.

  · به تمامی نویسندگان گواهی رسمی ارائه خواهد شد و از مزایای ویژه توسط انجمن بهرمند خواهند گردید.