دوفصلنامه انجمنفراخوان سومین شماره نشریه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

 ((فراخوان دو فصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران))

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران قصد دارد  سومین دو فصلنامه ی تخصصی ارتوز و پروتز را در ابتدای زمستان 91 منتشر نماید، از کلیه صاحبنظران و دانش پژوهان محترم  تقاضا می شود مقالات خود را تا 20 آبانماه (در ارتباط با ارتوز،پروتز، دستاوردهای نوین ، خبرهای مرتبط و ...) به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند. ضمنا علاقه مندان جهت همکاری در دوفصلنامه می توانند از طریق آدرس  زیر با ما در ارتباط باشند. امید است با مشارکت فعال شما سطح علمی و جذابیت سومین خبرنامه ارتقاء یابد.

آدرس الکترونیکی: editor@isaop.ir

تلفن:‌09358740985

فرمت قبول مقالات به شرح زیر می باشد:        

· محققان محترم بایستی فایل خلاصه مقالات خود را به فرمتWord نسخه2003 یا 2007ارسال نمایند.

· برای نوشتار فارسی از فونت B Lotus اندازه 14و برای نوشتار انگلیسی از فونت Times New Roman اندازه12 استفاده گردد.

· در نگارش فهرست منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور (Vancouver Style ) استفاده گردد.

· فایل عکس به طور جداگانه با فرمت JPEG ارسال گردد.

· حتی المقدور در متن از لغات فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی در زیرنویس بیان گردد.

· نام و عنوان نویسنده (یا نویسنده ها به ترتیب مشارکت) به همراه یک عکس اداری از نویسنده اصلی (اختیاری) ارسال گردد.

· به تمامی نویسندگان گواهی رسمی ارائه خواهد شد و از مزایای ویژه توسط انجمن بهره مند خواهند گردید.