عضویت در انجمنحسب قانون پرداخت الکترونیک

AWT IMAGE

پشتیبان پرداخت الکترونیک  AWT IMAGEمی باشد.

پرداخت حق عضویت دانشجویان مقطع کارشناسی

AWT IMAGE

پرداخت حق عضویت فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

AWT IMAGE