اخبار انجمنطرح همیاری خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

پیرو جلسه نشست کارشناسان در تاریخ 26 تیرماه 1393 و تشکیل کارگروه جهت تهیه دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، اعضای کارگروه نتایج بررسی را در اختیار اعضای هیات مدیره انجمن قرارداده و با بررسی ها و مشورت‌های لازم مصوبات جلسه هیات مدیره مورخ 22 مرداد ماه 1393 درخصوص تهیه دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران به شرح ذیل به اعضای کارگروه اعلام گردید.

- مکان دفتر انجمن خریداری شود.

- خرید با مالکیت انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران صورت گیرد.

- میلغ مورد نیاز جهت خرید دفتر انجمن با کمک و همیاری اعضای انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران تامین گردد.

- امکان پرداخت آنلاین از طریق سایت انجمن با عنوان سامانه همیاری فراهم گردد.

- لیست اسامی مشارکت کنندگان و مبالغ اهدایی آنان تهیه و اطلاع رسانی گردد.

- معوقه های حق عضویت اعضای انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران اعلام و تسویه گردد.

-افراد معتمد انجمن علمی ارتوز و پروتز جهت ارتباط با اعضا تعیین و معرفی گردند.

رویت وضعیت معوقه‌ها

پرداخت حق عضویت و معوقه‌ها

ورود به سامانه همیاری