اخبار انجمنجلسه نمایندگان توانبخشی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جلسه مشترک نمایندگان انجمن‌های علمی گروه توانبخشی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح چهارشنبه 19 شهریور ماه 1393 در محل وزارتخانه برگزار گردید.

جناب آقای میرکمالی دبیر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران به عنوان نماینده انجمن در این جلسه حضور یافته و دیدگاه‌های جامعه ارتوز و پروتز کشور را در زمینه خدمات بیمه‌ای منعکس نمودند.

در همین راستا کلیه اعضای انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران می توانند نظرات مشورتی خود را از اینجا با نماینده انجمن در این جلسات در میان بگذارند.