اخبار انجمناطلاعیه مهم درخصوص خرید دفتر انجمن

اطلاعیه مهم
پیرو مصوبه جلسه هیات مدیره مورخه  24 آذر 93 درخصوص تهیه دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران در اسرع وقت قبل از پایان سال 93، و پیگیری های انجام شده توسط کارگروه مربوطه، و با شرکت برخی از اعضای انجمن علمی ارتوز و پروتز در طرح همیاری خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز (لیست شرکت‌کنندگاه را از اینجا ببینید)، تعدادی واحد مناسب برای دفتر انجمن شناسایی شده است.

نظر به اینکه اقدام به خرید، منطقه و متراژ بنای انتخابی کاملا به میزان مشارکت اعضای محترم وابسته می باشد، تقاضاداریم وجوه اهدایی خود را حداکثر تا دهم دی ماه 93 به حساب انجمن واریز فرمایید.
با سپاس فراوان
هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

.

.

روشهای واریز:
واریز به حساب شماره ۴۷۳۴۳۵۵۹۳۰ نزدبانک ملت شعبه ۶۵۴۱۷ بنام انجمن علمی ارتوزوپروتز ایران (شبا: IR68 0120 0200 0000 4734 3559 30)

واریز به حساب شماره 01020330270010 نزد بانک صادرات شعبه 1911 بنام انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران (شبا: IR29 0190 0000 0010 2033 0270 09)

پرداخت آنلاین ازطریق سامانه همیاری در سایت انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران به آدرس www.ISAOP.ir بخش سامانه همیاری
پرداخت نقدی ویا چک با حضور در دفترانجمن و یا نزد معتمدین معرفی شده از سوی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
فیش واریزی را به شماره ۰۲۱۲۲۱۸۰۰۱۰ فکس و یا تصویر آن را به آدرس پست الکترونیک info@isaop.ir ارسال نمایید.