اخبار انجمنتایید انتخابات هیات مدیره دوره چهارم

دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن علمی ارتوز وپروتز ایران مورخ 24 آبان 93 را تایید نمود.

در جلسه چهارم اولین روز یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران روز 24 آبان 93 ساعت 16 با شرکت 70 نفر از اعضای پیوسته انجمن در مرکز همایشهای رازی برگزار گردید، هیئت رئیسه موقت جلسه به شرح ذیل تعیین گردیدند :

1- دکتر حسن سعیدی (رئیس جلسه )
2- کیوان شمس  (ناظر)
3- فرهاد جمالی  (منشی )
همچنین نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت آقای رضا موقری در جلسه حاضر بودند.
ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره و تراز مالی انجمن علمی ارتوز وپروتز ایران به اطلاع و تصویب مجمع عمومی رسید.

همچنین حق عضویت سالانه برای فارغ التحصیلان کارشناسی به بالا 400.000 ریال و مبلغ صدور کارت عضویت 100.000 ریال و مبلغ حق عضویت سالانه برای دانشجویان مقطع کارشناسی 200.000 ریال  و هزینه صدور کارت 500.000 ریال مورد تایید اعضای حاضر قرار گرفت و تصویب شد. (مصوبه یادشده از ابتدای سال 94 لازم الاجراست)

در ادامه کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس تعیین و پس از معرفی،  تعداد 70 برگه رای اخذ گردید و افراد ذیل حائز اکثریت ارا شدند :
1- آقای رضا وهاب کاشانی با 64 رای
2- خانم معصومه نخعی با 60 رای
3- خانم الهام اسفندیاری با 31 رای
4- آقای طاهر بابایی با 27 رای
5- آقای محمد علی میرکمالی با 24 رای
6- آقای حمید پژم با 23 رای ( عضو علی البدل )
7- خانم فریبا هنرمندی با 20 رای (عضو علی البدل )
8- آقای غلامرضا امینیان  با 33 رای (بازرس اصلی )
9- آقای محسن میر مهدی با 30 رای (بازرس علی البدل )
جلسه در ساعت 19:30 به پایان رسید .