گزارش فعالیت هاگزارش فعالیت انجمن مورخ 88/1/16

درسال 86 در مدت 8ماه، 10 جلسه به جهت برنامه‌ریزی و تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجمن تشکیل گردید. طی جلسات متعدد ایجاد و مدیریت سایت انجمن، آرم انجمن طی جلسات متعدد بررسی و نهایی گردیدند. نظربه اینکه یکی از اهداف تشکیل این انجمن، اخذ امتیاز عضویت رشته ارتز و پروتز در سازمان نظام پزشکی بود، جلسه‌ای با حضور صاحب نظران از دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و کلینیک‌های ارتز و پروتز به جهت " بررسی فرصت ها و تهدیدها جهت عضویت در نظام پزشکی " تشکیل و با رأی اکثریت حضار، پیگیری هر چه سریعتر کارها مبنی‌بر عضویت در نظام پزشکی تصویب گردید. مسئولیت انجام کارها برای عضویت در نظام پزشکی به آقای علیرضا محمدشیرازی که در هر دو انجمن علمی ارتز و پروتز ایران و انجمن مهندسی توانبخشی ایران پیگیر عضویت در نظام پزشکی بودند، واگذار شد.

جهت دستیابی به مسئولیت‌های محول شده به انجمن علمی ارتز و پروتز ایران در چارچوب اساسنامه انجمن‌ها، اولین جلسه هیات عالی با مسئولیت نظارت بر برگزاری کنگره ارتز و پروتز با شرکت نمایندگان سازمان‌ها و دانشگاه‌های ذیربط در تاریخ 86/8/22 برگزار گردید. هیات عالی کنگره تا قطعی‌شدن و شکل‌گیری نهایی کنگره هشتم ارتز و پروتز 4 جلسه تشکیل دادند.

نظر به تایید هیات عالی کنگره مبنی بر برگزاری کنگره هشتم توسط انجمن علمی ارتز و پروتز ایران به صورت مستقل، فعالیت‌ها و اقدامات لازم درخصوص برگزاری کنگره، همگام با سایر اقدامات درجهت پیشبرد اهداف انجمن، آغاز گردید.

در ادامه جلسات سال 86 درراستای پیشبرد سریع تر امور انجمن مسئولیت‌های بخش‌های مختلف به افراد ذیل واگذار گردید.

  * بخش عضو گیری، صدور کارت، چاپ خبرنامه (خانم مهندس نخعی)

  * مدیریت بخش مالی (آقایان مهندس خاقانی و مهندس حسینقلی پور)

  * پیگیری عضویت در نظام پزشکی (آقای مهندس کاشانی)

  * آموزش حضوری (یافتن خلا ها و ارائه برنامه) ( آقای مهندس آقاجانی)

  * آ موزش غیر حضوری و تامین مطالب سایت (خانم مهندس اشراقی)

  همچنین در سال 86 در پی پیگیری‌های متعدد، سایت انجمن راه‌اندازی، انجمن علمی ارتز و پروتز ایران در اداره ثبت شرکت‌ها در گروه شرکت‌های غیرتجاری ثبت و در روزهای پایانی سال حساب جاری انجمن افتتاح گردید.

با آغاز سال 87 اقدامات آغازشده در جهت برگزاری کنگره هشتم ارتز و پروتز پیگیری و ادامه یافت. نظر به نیاز معرفی اعضای کمیته علمی به وزارتخانه جهت تشکیل کمیته آموزش مداوم جامعه پزشکی در رشته ارتز و پروتز آقای رضا وهاب کاشانی با رای اکثریت به عنوان مسئول مربوطه معرفی شدند.

با توجه به تایید وزارت بهداشت و آموزش پزشکی مبنی بر تشکیل کمیته اخلاق پزشکی در رشته ارتز و پروتز، آقای مهندس کیوان شمس مسئول بررسی و تشکیل کمیته اخلاق پزشکی در انجمن علمی ارتز و پروتز ایران شدند و مسئولیت‌های زیر برعهده ایشان قرارگرفت.

  1- انتخاب اعضا و همکاران ذیصلاح و مورد وثوق جامعه ارتز و پروتز برای تشکیل کمیته اخلاق

  2- تعیین استراتژی و اهداف کمیته اخلاق جهت نظارت بر اخلاق حرفه‌ای و شئونات اخلاقی

  3- تدوین آیین نامه‌ها شامل شرح وظایف و دستورالعمل‌ها در کمیته اخلاق

  4- بررسی چگونگی اجرائی کردن آئین‌نامه‌ها و ضمانت اجرایی مصوبات کمیته اخلاق

همچنین نظر به دعوت وزارت بهداشت مبنی بر همکاری علمی درخصوص فعال‌کردن هر چه بیشتر انجمن‌ها، پروپوزالی با موضوع پروپوزال "طراحی و استقرار بانک اطلاعاتی دانش آموختگان رشته ارتز و پروتز در انجمن علمی ارتز و پروتز ایران" با سرپرستی مهندس معصومه نخعی به وزارت بهداشت ارسال گردید.

درراستای ایجاد شرایط عضوگیری، فرم، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام اعضا و محتوای کارت عضویت تصویب و اقدامات لازم آغاز گردید.

در آبان ماه 1387، هشتمین کنگره ارتز و پروتز ایران به مدت 3 روز در سالن تلاش وزارت کار در تهران برگزار گردید. پس از پایان‌یافتن کنگره هشتم ارتز و پروتز گزارش فعالیت‌های صورت گرفته، بررسی و نقاط قوت و ضعف آن بررسی گردید و راه‌کارهایی جهت بهینه‌کردن کنگره مورد نظر قرارگرفت.

نظربه مشکلات ایجادشده برای سایت انجمن علمی ارتز و پروتز ایران، آقای مهندس علیرضا محمدشیرازی پیشنهاد پرداخت هزینه خرید نرم‌افزار سایت در ازای حق واگذاری درآمد حاصل از تبلیغات مورد تایید هیات مدیره انجمن در سایت انجمن به ایشان برای مدت 3 تا 5 سال دادند که با بررسی‌های انجام شده، پیشنهاد فوق پذیرفته گردید و مدیریت سایت انجمن برای مدت 3 ماه بر عهده خانم مهندس محبوبه مهدیخانی قرارگرفت.

نظربه واریز کمک هزینه انجام فعالیت‌های علمی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری به حساب انجمن در آخرین روزهای بهمن‌ماه، برنامه‌ریزی جامعی جهت بهینه نمودن دستیابی به اهداف انجمن مدنظر قرارگرفت.

در یازدهمین (آخرین) جلسه سال 87 اهداف سال 88 به شرح زیر تعیین گردید.

  1- پیگیری و به نهایی‌کردن عضویت رشته ارتز و پروتز در سازمان نظام پزشکی

  2- برپایی سیستم جامع ثبت‌نام و صدور کارت انجمن علمی ارتز و پروتز ایران

  3- برگزاری مجمع عمومی سالیانه 88

  4- برنامه‌ریزی جهت برگزاری کنگره نهم ارتز و پروتز در فاصله اردیبهشت و خرداد89

  5- راه‌اندازی سیستم جمع‌آوری و انتشار مقالات علمی

  6- آموزش و برگزاری سمینار و کارگاه‌های بازآموزی تخصصی

  7- تکمیل امور سایت انجمن علمی ارتز و پروتز ایران و بروزرسانی آن.

 

امیداست با همکاری همه اعضای رشته ارتز و پروتز، رشته ارتز و پروتز در جامعه علمی کشور به جایگاه واقعی خود دست یابد.

لازم به ذکر است کلیه دستورجلسات و مصوبات جلسات انجمن در سایت انجمن با نشانی  WWW.ISAOP.ir  موجود می‌باشد. همچنین در سایت یادشده شرایط ثبت نام در انجمن علمی فراهم گردیده‌است. همچنین درصورت ثبت نام در پایگاه سایت، دستیابی به امکانات فراهم‌‌شده در خصوص منابع و مطالب علمی و ارسال پیشنهادات و انتقادات و ارتباط با اعضای محترم انجمن و ... برای اعضا تسهیل گردیده‌است.

پست‌الکترونیک انجمن با عنوان Info@ISAOP.ir و پست الکترونیک اعضای هیات مدیره با عنوان Manager@ISAOP.ir و پست الکترونیک بازرس انجمن با عنوان Inspector@ISAOP.ir آماده دریافت نظرات اعضای محترم رشته ارتز و پروتز می‌باشد.