تماس با ماتماس با ما

 تهران- میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظری- خیابان مددکاران- دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، کد پستی: ۱۳۴۸۷-۱۵۴۵۹
صندوق پستی: ۴۳۹۱-۱۵۸۷۵

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۰۹۴۷- ۰۹۳۵۸۷۴۰۹۸۵

پست الکترونیکی: infoisaop.ir

کانال تلگرامی رسمی انجمن: telegram.me/ISAOP

ارتباط با ادمین تلگرام: ISAOPir