اخبار انجمنتعرفه ارتوز و پروتز بخش خصوصی سال 97

به اطلاع اعضای محترم انجمن علمی ارتوز پروتز ایران، میرساند تعرفه ارتوز و پروتز بخش خصوصی سال ۹7 تنظیم و آماده بهره برداری میباشد.

.

جهت سهولت و تسریع فرایند صدور تعرفه به نکات ذیل توجه فرمائید.

نکات مهم:

- در تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک مورد نیاز دقت لازم را مبذول فرمائید.

مدت زمان صدور و ارسال تعرفه ۱۰ روز کاری می باشد.

- صرفا به درخواست هایی که از طریق سایت انجمن ارسال شده باشد ترتیب اثر داده خواهد شد.

- پس از دریافت فرم درخواست، مراحل بررسی مدارک و صدور تعرفه آغاز می گردد. لطفا از تماس با دفتر انجمن خودداری فرمائید.

.

مدارک لازم جهت دریافت تعرفه

۱- پرداخت حق عضویت سال ۹7  (پرداخت حق عضویت آنلاین)

۲- پرداحت معوقه های حق عضویت سال های گذشته  (جهت آگاهی از میزان معوقه اینجا را ببینید.)

۳- تکمیل فرم درخواست تعرفه پایه (فرم درخواست تعرفه)

۴- تصویر مجوز و پروانه تاسیس کلینیک ارتوز و پروتز (بارگذاری در فرم درخواست)

۵- تصویر پروانه مسئول فنی کلینیک ارتوز و پروتز (بارگذاری در فرم درخواست)

۶- پرداخت هزینه صدور تعرفه (شما میتوانید از اینجا پرداخت آنلاین را انجام دهید.)(بارگذاری در فرم درخواست)

.

پست الکترونیک: info.isaop.ir@gmail.com