اخبار و رویدادهاتسهیل کنترل دست مصنوعی با شیوه جدید جراحی

به گفته محققان یک نوع عمل جراحی جدید به افرادی که دستشان قطع شده، کمک می کند تا دستان مصنوعی خود را بهتر کنترل کنند. این یافته ها نمایانگر تازه ترین پیشرفت ها در یک شیوه جراحی برای استفاده از عصب های قطع شده (بر اثر قطع عضو) به منظور کنترل دستان مصنوعی است. این شیوه شامل اتصال مجدد رشته های عصبی قطع شده به عضلات قفسه سینه و استفاده از تکان های الکتریکی این اعصاب برای استفاده از دست مصنوعی است.

متن کامل خبر