اخبار و رویدادهاابداع سیستم جدید درمان شکستگی توسط محقق ایرانی مقیم آمریکا

ثابت نگاه داشتن اندام های شکسته و ماهیچه های کشیده شده یا پاره شده یکی از مشکلات پزشکانی است که باید در حوادث ورزشی و در کمترین زمان، موثرترین شیوه درمانی یا کنترل درد را اجرا کنند. فریبرز بوربور بنیانگذار شرکت پزشکی Exos آمریکا با همکاری شرکت فناوری های پزشکی Enova و شرکتی به نام Aspen ابزار درمانی جدیدی را برای کنترل این آسیب ها ارائه کرده که در عین مقاومت و سختی از ویژگی تغییرپذیری برخوردار بوده و میزان درد و آزار ناشی از گچ گرفتن اعضای شکسته بدن را به حداقل می رساند. وی موفق به ابداع مواد پلیمری شده که در صورت ترکیب و لایه بندی با فوم، ماده ای سبک وزن و قابل تغییر را به وجود خواهد آورد که  به پزشکان کمک می کند تا قالب و آتل مورد نظر را متناسب با ابعاد بدن بیمار به وجود آورند. از دیگر ویژگی های این سیستم درمانی قابل تنظیم بودن میزان فشار وارد شده از سوی آتل بر روی اندام آسیب دیده است، بوربور می گوید با کمک این ماده و این سیستم آتل بندی جدید پزشکان می توانند از میان مواد آتل و بدون نیاز به باز کردن آن از عضو آسیب دیده تصاویر پرتو ایکس تهیه کنند.

متن کامل خبر