اخبار و رویدادهامجمع عمومی انجمن مهندسی توانبخشی ایران

آگهی نوبت اول مجمع عمومی انجمن مهندسی توانبخشی ایران در روزنامه صبح 14آبانماه 1390 به شرح ذیل چاپ گردید.

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن مهندسی توانبخشی ایران می‌رساند مجمع عمومی این انجمن مورخ روز سه‌شنبه مورخ 17/9/90 از ساعت 9صبح الی 12 در سالن اجتماعات مرکز جامع توانبخشی هلال احمر واقع در تهران- خیابان ولی‌عصر- بالاترازمیدان ونک- خیابان رشیدیاسمی- مرکز جامع توانبخشی هلال احمر برگزار می‌گردد.

دستورجلسه:

- استماع گزارش هیات مدیره

- انتخابات هیات مدیره جدید

- استماع طرح تشکیل کمیته صنفی

هیات مدیره انجمن مهندسی توانبخشی ایران