اخبار کنگره‌ها و سمینارهااولین کنفرانس توانبخشی روباتیک ایران

اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران روز سه شنبه 5/10/91 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری کانون هماهنگی دانش و صنعت توانبخشی  برگزار میگردد.

علاقه مندان می توانند خلاصه مقالات خود را تا تاریخ سه شنبه 7/9/91 به آدرس پست الکترونیک
 RehabRobotic2012@uswr.ac.ir ارسال نمابند .