اخبار کنگره‌ها و سمینارهابر گزاری کنگره ( توانبخشی سالمندان) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد در تاریخ 20و21 آذرماه سال 1392 کنگره دو روزه " توانبخشی سالمندان" را در مکان تالار امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر گزار نماید . آقای مهدی رضایی نماینده انجمن علمی ارتوز وپروتز ایران در این کنگره می باشد.