اخبار کنگره‌ها و سمینارهاکنگره توانبخشی سالمندان

در ادامه همکاری انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برگزاری کنگره دوروزه "توانبخشی سالمندان" پوستر سمینار جهت ارسال مقاله منتشر گردید.

AWT IMAGE