اخبار کنگره‌ها و سمینارهاسمینارهای بازآموزی مهر ماه 1392

محورهای سمینار بازآموزی ارتوزهای دست مورخ 9/7/1392

 آناتومی و اختلالات دست ، استئو آرتریت ، آرتریت روماتوئید ، دکورون ، اسپلینت های post up ، اختلالات عصبی-عضلانی ، CTS

اساتید دوره :

خانم احمدی ( دانشجوی دکترای ارتوز و پروتز )

خانم پورلطیف ( کارشناس ارشد ارتوز و پروتز )

آقای دکتر سعیدی ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران )

خانم فرزاد ( دانشجوی دکترای کاردرمانی )

آقای دکتر لایقی ( استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )

محورهای سمینار بازآموزی اطفال مورخ 10/7/1392

 درمان ارتوزی کودکان CP ، میلومننگوسل ، کلاب فوت ، بیماریهای مادرزادی لگن ،‌بدشکلی های جمجمه ، ارتوزهای پیشرفته

اساتید دوره :

 آقای ارشادی ( دانشجوی دکترای ارتوز و پروتز )

 آقای دکتر بهرامی زاده ( استاد یار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )

آقای دکتر زرگر ( متخصص ارتوپدی)

آقای دکتر عراض پور ( استاد یار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )

 آقای کاشانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )

 آقای دکتر کامیاب ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران )

 • قابل توجه اعضای محترم به علت محدودیت مکان آخرین فرصت ثبت نام  2/7/1392 می باشد  .