اخبار کنگره‌ها و سمینارهایازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، با همکاری دانشگاه‌ها و سازمانهای مرتبط، یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران را در آبان ماه 1393 در تهران برگزار می‌نماید.

طی هشتادوهشتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران مورخ 12 اسفند 1392، تصمیمات نهایی جهت برگزاری کنگره یازدهم اتخاذ گردید.

ریاست انجمن، جناب آقای رضا وهاب کاشانی، طی حکمی جداگانه، جناب آقای دکتر غلامرضا امینیان را به سمت دبیر علمی و سرکارخانم معصومه نخعی را به سمت دبیر اجرایی کنگره یازدهم منصوب نمودند.

اخبار کنگره یازدهم ارتوز و پروتز را می توانید از اینجا پیگیری نمایید.