اخبار کنگره‌ها و سمینارهاغرفه‌ها و مشارکت‌های تبلیغاتی کنگره یازدهم

سایت یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران اعلام کرد:

نظربه استقبال بینظیر شرکت‌ها، تنها تعداد محدودی از غرفه‌‌ها و مشارکت‌های تبلیغاتی کنگره یازدهم ارتوز و پروتز باقی‌مانده است.

تلفن رزرو فضاهای باقی‌مانده غرفه‌ها: 09121968715

تلفن رزرو مشارکت‌های تبلیغاتی باقی مانده: 09355768583