اخبار و رویدادهامجسمه‌های سیلیکونی مشاهیر ایران

مجسمه های سیلیکونی مشاهیر ایران، ساخته دست علیرضا خاقانی، دانشجوی دکتری ارتوز و پروتز، به برج میلاد تهران منتقل شد.

با آرزوی موفقیت برای تمامی اعضای رشته ارتوز و پروتز

خبرهای مربوط را از اینجا بخوانید.