اطلاعیه‌هاضرورت عضویت در سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

با توجه به اعلام دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی مبنی بر برخط شدن نظارت بر انجمن‌ها، اعضای انجمن و انتخابات توسط دبیرخانه، ضروریست اعضای انجمن حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۴ اطلاعات خود را در سامانه جامع انجمنهای علمی پزشکی کشور به آدرس www.ima-net.ir وارد نمایند.

نحوه انجام ثبت نام را از اینجا دریافت نمائید.