اخبار کنگره‌ها و سمینارهادوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران برگزار می کند:

دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

۲۵ لغایت ۲۷ آبان ۹۵

تهران- سالن همایش های بین المللی رازی

اطلاعات در وب سایت رسمی کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران