اخبار کنگره‌ها و سمینارهادریافت خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره ارتوز و پروتز آغاز گردید.

وبسایت رسمی کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران آغاز زمان دریافت خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره سراسری را اعلام کرد.

.

ازکلیه اساتید، پژوهشگران، صاحب‌نظران و دانشجویان گرامی رشته ارتوز و پروتز و سایرتخصص‌های مرتبط دعوت می‌شود با مشارکت فعال دربرنامه‌های متنوع کنگره دوازدهم و ارائه دستاوردهای نوین علمی و پژوهشی سطح علمی این کنگره را ارتقاء بخشند.

جزئیات مباحث مورد نظر دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران در فراخوان اعلام گردید.