اخبار کنگره‌ها و سمینارهاتمدید مهلت ارسال خلاصه مقاله کنگره دوازدهم

مهلت ارسال خلاصه مقاله دوازدهمین کنگره ارتوز و پروتز ایران تا 15 مردادماه 95 تمدید شد.

جهت ارسال مقاله به سایت cong.isaop.ir مراجعه فرمائید.