اخبار کنگره‌ها و سمینارهاآغاز داوری مقالات کنگره دوازدهم

سایت دوازدهمین گنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران خاتمه مهلت ارسال خلاصه مقاله را اعلام نمود.

داوری مقالات دریافت شده از ۱۶ مرداد ۹۵ آغاز گردیده است.

نتایج داوری هر مقاله از طریق پرونده هر مقاله به نویسنده مسئول اطلاع رسانی می شود.