اخبار انجمنآگهی دعوت ششمین مجمع عمومی عادی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
AWT IMAGEآگهی دعوت ششمین مجمع عمومی عادی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن درخواست می گردد که در ششمین مجمع عمومی عادی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران که در روز پنجشنبه مورخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ صبح در ساختمان ابن سینا، اتاق ۴۰۳، واقع در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار میگردد، شرکت نمایند.
.

دستور جلسه:
گزارش هیات مدیره
گزارش بازرس
انتخابات الکترونیک
.

هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران