اخبار و رویدادهاانتخابات انجمن ارتز و پروتز بین المللی

از کلیه دوستان و همکاران دعوت می شود تا با عضویت خود در انجمن بین المللی ارتز و پروتز علاوه بر شناخته شدن به عنوان یک عضو از جامعه بین المللی ارتز و پروتز از سایر تسهیلات و امکانات عضویت در این انجمن شامل استفاده از امکانات ارتباط با جامعه بین المللی- دریافت ویزای رایگان- تخفیف در هزینه ثبت نام در کنگره ها- شرکت رایگان در کارگاه های برگزار شده توسط انجمن به صورت رایگان  و سایر امکانات و تسهیلات دیگر برخوردار شوید. برای عضویت می توانید با پرداخت مبلغ 500000 ریال در محل برگزاری انتخابات برای مدت یک سال عضو این انجمن شوید.