اخبار کنگره‌ها و سمینارها فرم پیش ثبت نام اسکان دانشجویان عزیز در سیزدهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز اصفهان

جهت رفاه حال دانشجویان گرامی که قصد شرکت در سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز را دارند توصیه می گردد حتما فرم پیش ثبت نام اسکان دانشجویی را که در لینک زیر آمده است تکمیل نمایند.

منتظر دیدار شما در اصفهان زیبا هستیم.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJthKgOYhJqqD9mY12zTGw9Lh84tuGufdPPzlNbd5jN2hLA/viewform