اخبار کنگره‌ها و سمینارهاسیزدهمین کنگره علمی ارتوز و پروتز
سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران توسط انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران و دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 4 لغایت 6 اردیبهشت ماه 98، برگزار شد. این کنگره با همکاری صمیمانه اساتید فرهیخته، کارشناسان و متخصصان گرامی و دانشجویان گروه ارتوز و پروتز دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت نظارت جناب آقای دکتر ابراهیم صادقی دبیر علمی و جناب آقای دکتر حسین آسیایی دبیر اجرایی کنگره به انجام رسید.