اخبار و رویدادهانمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی تهران
 امسال دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در محل دائمی نمایشگاه تهران از تاریخ 21 خرداد تا 24 خرداد با حضور تولیدکنندگان و نوآوزان عرصه پزشکی برگزار می شود. برخی از کلینک ها و تولیدکنندگان ارتز و پروتز و وسایل کمکی نیز در این نمایشگاه حضور دارند علاقمندان به بازدید از غرفه همکاران در بخش ارتز و پروتز می توانند به سالن 38 مراجعه نمایند