اخبار و رویدادهابیمه مکمل درمان پاسخگوی نیازهای واقعی معلولان نیست
گفت: استفاده از وسایل و تجهیزات توانبخشی مورد نیاز معلولان مانند پروتز، ویلچر ، عصا و... هزینه سرسام آوری را به آنان تحمیل می کند و این در حالی است که هیچ یک از خدمات بیمه ای در قبال خرید این وسایل ، تعهدی ندارند و بیمه مکمل درمان نمی تواند پاسخگوی نیازهای واقعی معلولان باشد. رئیس انجمن حمایت از معلولان  تا سقف محدودی در نظر گرفته شده است و این در حالی است که هزینه یک عمل جراحی بالغ بر 6 میلیون تومان است. وی خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه معلولان دارای مشکلات و نیازهای بسیاری هستند سازمان بهزیستی باید سقف در نظر گرفته شده بیمه مکمل برای معلولان را افزایش دهد تا این افراد بتوانند حداقل تجهیزات توانبخشی خود را از طریق بیمه مکمل فراهم کنند.

منبع: مهرنیوز