اخبار و رویدادهاساخت دستگاه ارتوپدی برای تمرینات مچ دست و پا
سوسن شاکرین مخترع ایرانی، دستگاه ارتوپدی را برای تمرینات مچ دست و پا طراحی کرد و توانست آن را بسازد. این دستگاه، یک دستگاه فیزیوتراپی است که از یک حلقه آهنی تشکیل شده که قابلیت‌های زیادی دارد و این حلقه دستگاه قابلیت چرخش، کشش و فشار دارد و این حرکات مکانیکی صورت می‌گیرد. روی این حلقه آهنی، 3 بالشتک که یکی از هوا و دوتای دیگر از ترکیبات مختلف دیگری پر شده، وجوددارد. فردی که آسیب دیده یا دردی در دست و پای خود احساس می‌کند، ‌با قرار دادن دست و پای خود داخل این حلقه آهنی و با باز کردن یک پمپ‌ برای پر شدن بالشتک‌ها، ‌حلقه به صورت مکانیکی شروع به چرخش می‌کند. نقش این بالشتک‌ها در این دستگاه ارتوپدی،‌ محافظت از بدن فرد بیمار است،‌ به‌طوری که هیچ آسیبی به فرد وارد نمی‌شود و قسمت مربوطه با انجام این حرکات چرخش، کشش و فشار بهبود می‌یابد. ویژگی مهم این دستگاه قابل تنظیم و کنترل بودن آن است و کار با این سیستم، تخصص خاصی نمی‌خواهد.