اخبار و رویدادهاسنجش قدرت عضلات کمر با دستگاه محقق ایرانی
پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی و ساخت دستگاهی شدند که می تواند قدرت عضلات کمر را حول محورهای آناتومیکی بدن با دقت بالا اندازه گیری کند. محمودرضا آذغانی، دانشجوی دکتری رشته بیومکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح، در رابطه با این دستگاه گفت : این دستگاه در واقع یک نوع ربات غیرفعال است که از طریق شش حسگر گشتاوری و زاویه ای متصل به آن که روی بدن انسان قرار می گیرد، قابلیت ثبت و نمایش فعالیت عضلات کمر را در یک هزارم ثانیه با استفاده از حسگرهای خاص مربوط به سنجش فعالیت عضلات (EMG) دارد. از قابلیت ها و مزایای دیگر این دستگاه، عبور هر سه محور مفاصل دستگاه از یک نقطه، امکان موقعیت دهیتنه در دامنه ای وسیع از ترکیب زوایا در هر سه محور آناتومیک و امکان انجام آزمایش در حالت های نشسته و ایستاده است. در عین حال مجزا بودن سیستم قفل از بخش اندازه گیری ، ارتباط ساده رباتیکی بین سیستم مختصات انتخابی برای طراحی حاضر با سایر سیستم های مختصات اندازه گیری همزمان گشتاورهای حاصله از عضلات کمر در حالت فعالیت ایزومتریک را نیز از مزیت های این دستگاه است.
روزنامه جام جم